Centrum Veilig Wonen

Het CVW is onze sponsor van de recreatieloop

Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel leggen wij ons ook toe op het versterken en waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen. U, als bewoner van het gebied, staat daarbij voor ons altijd centraal. Samen met u en regionale vakmensen werken we aan een veiliger en aantrekkelijk leefklimaat. In ons businessplan worden de taken genoemd die Centrum Veilig Wonen in 2016 wil vervullen.

Ga naar de website van het CVW